Stavebnictví čekají veliké změny

Poslanci totiž přehlasovali senátory a definitivně schválili nový stavební zákon. Jeho hlavním cílem je zrychlit výstavbu, a to především zrychlením povolovacích předpisů a redukcí počtu "razítek", které musí stavebník získat, aby mohl stavbu zahájit i dokončit. Od července 2023 bude možné podat žádost o stavební povolení také elektronicky. V účinnost vstoupí zákon právě v polovině roku 2023, některé změny však začnou platit již od 1. ledna roku 2022.