INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE

INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE
INSOLVENČNÍ PRODEJ PODÍLŮ 1/4 NA DOMĚ, K. Ú. NEMOŠICE

Popis nabídky

V insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice pod sp. zn. KSPA 65 INS 17455/2021 nabízí insolvenční správce v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na pozemku parcelní číslo St. 48 o výměře 543 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova rodinný dům s číslem popisným 42, a na pozemku parcelní číslo 195/1 - o výměře 485 m2 – zahrada, vše evidováno na Katastrálním úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice, pro obec Pardubice, katastrální území Nemošice na listu vlastnictví 531. Znaleckým posudkem byl podíl oceněn na částku 1.017.000 Kč, znalecký posudek k dispozici na vyžádání.

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:
• zpeněžení bude uskutečněno mimo dražbu nejvyšší nabídce,
• minimální kupní cena činí 950.000 Kč,
• insolvenční správce si vymezuje právo odmítnout jakoukoli nabídku,
• kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
• k nemovitosti nelze zřídit zástavní právo za účelem čerpání hypotečního úvěru na úhradu kupní ceny.
Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli výši své nabídky a své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. V předmětu prosím uveďte „Nabídka Nemošice“. Nabídky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2023.

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 343_21 Lokalita Obec Pardubice Ulice Ostřešanská Cena Cena domu 950 000 Provize včetně provize
Kontaktujte nás
*
*
*
*
phone: fname: