INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV

INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV
INSOLVENČNÍ PRODEJ DOMU A POZEMKU, K. Ú. BŘETISLAV

Popis nabídky

V insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 65 INS 1531/2021 nabízí insolvenční správce v souladu s pokynem zajištěného věřitele pozemek parc. č. 4, pozemek parc. č. st. 48, jehož součástí je budova č. p. 12, pozemek parc. č. st. 49, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemek parc. č. st. 50, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemek parc. č. 885, pozemek parc. č. 886, vše v k.ú. Břetislav, obec Konstantinovy Lázně. Vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 6, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Znaleckým posudkem byly nemovitosti oceněny na částku 1.500.000 Kč, znalecký posudek je k dispozici na vyžádání.

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:
• zpeněžení bude uskutečněno mimo dražbu nejvyšší nabídce,
• minimální kupní cena činí 1.500.000 Kč,
• insolvenční správce si vymezuje právo odmítnout jakoukoli nabídku,
• uzavření kupní smlouvy podléhá souhlasu zajištěného věřitele,
• kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
• k nemovitosti nelze zřídit zástavní právo za účelem čerpání hypotečního úvěru na úhradu kupní ceny.
Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli výši své nabídky a své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu. V předmětu prosím uveďte „Nabídka Konstantinovy Lázně“. Nabídky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2023.

Zobrazit více Skrýt popis

Parametry

Číslo zakázky 383_22 Lokalita Obec Konstantinovy Lázně Ulice skryto Cena Cena domu 1 500 000 Provize včetně provize
Kontaktujte nás
*
*
*
*
fullname: lname:
Poloha zadaná inzerátem je část města